Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurettin İmre

Özet

İnsanın insana hizmet ettiği bir sektör olan turizm, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu konudaki önemli gelişmelerden birisi de işletmelerin internet tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmeleri ve özellikle sosyal medyadan etkin bir biçimde yararlanmaya çalışmalarıdır. Turistik deneyimlerini sosyal medyada paylaşan ve bu mecradaki diğer kullanıcılarla etkileşim haline giren kişilerin tutum ve davranışlarının anlaşılması gerek turistik destinasyonlar gerekse bu destinasyonlardaki işletmelerin etkin pazarlama stratejileri açısından önem taşımaktadır. Bu önem, aynı zamanda turizm işletmelerinin sosyal medya araçlarını etkin kullanmalarını da zorunlu hale getirmiştir. Sosyal medyanın turist kararları üzerindeki etkisi ve öneminin değerlendirilmesinin amaçlandığı ve derleme niteliği taşıyan bu çalışmada; sosyal medyanın turizm sektörü için birçok avantaj sunmakla birlikte, denetim ve kontrol eksikliği nedeniyle bazı olumsuzlukları da beraberinde getirme ihtimalinin varlığına işaret edilmektedir. Turistik destinasyon ve turizm işletmelerinin sosyal medyayı etkin kullanabilmeleri, denetim ve kontrol faaliyetleri bakımından sosyal medya eğitimlerini de gerekli kılmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İmre, N. (2021). Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1655–1670. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/260
Bölüm
Makaleler