Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ömür Alyakut

Özet

Bu çalışmada Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarının web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi içeriklerini ortaya çıkarmak, destinasyon pazarlaması ve rekabetçiliği açısından kullanımlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Gastronomi bilgi içeriklerine ulaşılabilirlik ve bilgi içeriklerindeki uyumu ortaya koymak da çalışmanın diğer amacını oluşturmuştur. Nitel araştırma kapsamında doküman incelemesi yapılan çalışmada, incelenecek dokümanlar amaçsal örneklem yönetimiyle seçilmiştir. Bu kapsamda Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarından olan merkezi yönetimlerden Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yerel yönetimlerden il ve ilçe belediyelerinin web siteleri çalışma kapsamına alınmıştır. Seçilen paydaşların resmi web sitelerine 01.12.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında erişim sağlanmıştır. Toplam dokuz web sitesinden elde edilen verilere betimsel analiz uygulanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda web sitelerinde gastronomi bilgi içerikleri; Kocaeli mutfağı ve özellikleri, yöresel yemekler ve görselleri, tarım ürünleri ve görselleri, gastronomi festivalleri, restoranlar, kültürel kimlikler ve yiyecek çeşitliliği başlıklarında öne çıkmıştır. Ancak Kocaeli’nin zengin gastronomi potansiyeline rağmen paydaşların destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi ürünlerinin çekiciliğinden yeterli düzeyde yararlanmadığı, destinasyon rekabetini gastronomi üzerine kurmadığı ve paydaşlar arasında koordinasyon eksikliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Alyakut, Ömür. (2021). Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1867–1884. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/273
Bölüm
Makaleler