Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ömür Alyakut

Özet

Bu çalışmada, yiyecek- içecek işletmelerinin web sitelerinde pazarlama iletişimini ne kadar etkin kullandığını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Kocaeli ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yedi (7) yiyecek- içecek işletmesi oluşturmuştur. İşletme sayısı gereği çalışmada tam sayım yöntemi uygulanmıştır. İşletmelerin web siteleri 1-30 Kasım 2019 tarihleri arasında pazarlama iletişimi araçları olan reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve satış geliştirme faaliyetleri esas alınarak içerik analiziyle incelenmiştir. Çalışma sonunda yiyecek- içecek işletmelerinin web sitelerinde halkla ilişkiler (%23,4), satış geliştirme (%28,7), reklam ve doğrudan pazarlama (%35,8) faaliyetlerinin düşük düzeyde etkin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda turizm kenti olma yolunda ilerleyen Kocaeli ilinde, yiyecek- içecek işletmelerinin pazarlama iletişim aracı olan web sitelerini ürün ve hizmet satışlarını artırmaya yönelik (%30,9) düşük düzeyde etkin kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Alyakut, Ömür. (2021). Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 699–715. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/202
Bölüm
Makaleler