Turistik Noktalara İlişkin Ziyaretçi Fotoğraflarının Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kamu Kurum Fotoğrafları ile Kıyaslanması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çetin Akkuş
Savaş Böyükyılmaz

Özet

Bu çalışmanın amacı Kastamonu ilinde bulunan turistik noktaların ziyaretçi fotoğrafları ile il resmî kurumlarının tanıtım fotoğraflarını karşılaştırarak göstergebilimsel açıdan analiz etmektir. Araştırmada belirlenen 21 turistik nokta Instagram üzerinden taranmıştır. Toplamda 2008 adet fotoğraf içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Fotoğraflar her nokta için kendi arasında beş gruba ayrılmıştır. En yüksek değeri alan grubun içerisinden sık tercih edilen arka plana ait fotoğraflardan biri seçilmiş ve resmi kurum sitelerindeki fotoğraflar ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada, en fazla paylaşım yapılan turistik noktaların, doğal zenginliklere işaret ettiği görülmüştür. Bunlar; Horma Kanyonu (%17,8), Ilgaz Dağı Milli Parkı (%13,75), İnebolu Plajı (%8,81), Küre Dağları Milli Parkı (%8,42) ve Cide Gideros Koyu (%7,82) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarının fotoğraflarında ziyaretçilerin paylaştıkları fotoğraf açılarına benzerlik gösteren yedi turistik nokta saptanmıştır. Diğer turistik noktalarda daha az benzerlik ve çok az zıtlıklar görülmüştür. Araştırma sonucunda, Kastamonu destinasyonunda öne çıkan değerler vurgulanmış, bu turistik değerlerin hangi yönlerinin ziyaretçiler tarafından ön plana çıkarıldığı açıklanarak resmî kurumların tanıtım faaliyetlerinde fotoğraf kullanımı için önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akkuş, Çetin, & Böyükyılmaz, S. (2021). Turistik Noktalara İlişkin Ziyaretçi Fotoğraflarının Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kamu Kurum Fotoğrafları ile Kıyaslanması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1885–1907. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/274
Bölüm
Makaleler