Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Seyahat Tarzlarına Göre Günlük Sürdürülebilir Uygulamalarının Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülizar Akkuş
Çetin Akkuş

Özet

Bir turizm faaliyetinin gerçekleşebilmesi, turistik çekiciliklerin devamlılığına bağlıdır. Bu çekiciliklerin devamlılığı ise turizme katılan bireylerin seyahatleri sırasındaki sürdürülebilir uygulamalardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu araştırmada diğer turist tiplerine nazaran daha uzun süreli seyahatlere katılan sırt çantalı gezginlerin sürdürülebilirliğe dair günlük uygulamaları incelenmiştir. Kartopu örneklemesi aracılığıyla toplam 244 Türk sırt çantalı gezgine ulaşılmıştır. Veriler anket tekniği kullanılarak, 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında toplanmıştır. Verilerin analizinde; bağımsız örneklem t testi ve ANOVA'dan yararlanılmıştır gezginlerin en sık uyguladığı sürdürülebilir faaliyetlerin ekonomik sürdürülebilirliğe yönelik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gezginlerin gezginlik süresi, günlük işlerde çalışma durumu, günlük ortalama harcama miktarı ve sponsor desteklerine göre sürdürülebilir uygulamalarının farklılaştığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akkuş, G., & Akkuş, Çetin. (2021). Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Seyahat Tarzlarına Göre Günlük Sürdürülebilir Uygulamalarının Karşılaştırılması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 306–321. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/71
Bölüm
Makaleler