Bir Konaklama İşletmesinin “Çocuk Dostu Otel” Olarak Düzenlenmesinde Maliyet Analizi: Sivas İlinde Bir Otel Uygulaması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bilgehan Çakmak Sel
Ülkü Mazman İtik

Özet

Turizm sektöründe çocuklu ailelerin oranının artması, konaklama işletmelerinin bu talebe karşı duyarsız kalmamasına sebep olmuş ve son yıllarda çocuk haklarına karşı duyarlılığın da artmasıyla birlikte “Çocuk Dostu Turizm” ve “Çocuk Dostu Otel” kavramının sıkça kullanmasına sebep olmuştur. “Çocuk Dostu Otel” kavramının konaklama tesisleri tarafından sıkça kullanılmasına rağmen henüz ulusal veya uluslararası anlamda yayınlanmış bir standart mevcut değildir. Çocuklu ailelerin ihtiyaçları diğer ailelere göre farklılık göstermekte, her yaş grup çocuğun farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak isteyen ve faaliyetine devam eden işletmelerin otelde ki mevcut durumu gözden geçirerek eksiklikleri tespit etmesi ve yeni düzenlemeler yapması gerekmektedir. Yapılacak olan düzenlemelerle hizmet kalitesinin artırılması ve aynı zamanda maliyet kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Çalışmada mevcut bir otelin “Çocuk Dostu Otel” olarak nitelendirilmesi için hangi kriterlere sahip olması gerektiği literatür incelemesi sonucu belirlenmiş ve ardından fiziksel özellikler ve hizmet anlamındaki eksikliklerin maliyet analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda X otelinin belirlenen kriterlerin %44’ ünü taşımadığı tespit edilmiş olup bu eksiklerin %95’i sabit maliyetlerden %5’i ise değişken maliyetlerden oluşmaktadır. Sabit maliyetlerin kendi içindeki dağılımı ise %61’i demirbaş kapsamında olan maliyetlerden, %34’ü ise tesis maliyetleri kapsamında olduğu tespit edilmiştir.


*Bu çalışma 1. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresinde özet metin olarak sunulmuş ve bildiri kitapçığında yayınlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çakmak Sel, B., & Mazman İtik, Ülkü. (2021). Bir Konaklama İşletmesinin “Çocuk Dostu Otel” Olarak Düzenlenmesinde Maliyet Analizi: Sivas İlinde Bir Otel Uygulaması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1986–2002. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/281
Bölüm
Makaleler