Turistik Bir Destinasyon Olan Mardin’in Yürünebilirlik Açısından İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kadir Çakar
Serhat Harman
Şehmus Aykol

Özet

Bu çalışmanın amacı Mardin destinasyonunu ziyaret eden turistlerin yürünebilirliğe ilişkin algılarını ölçmektir. Bunun yanı sıra, turistler açısından yürünebilirlik olgusunu etkileyen faktörleri araştırmak çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 486 ziyaretçiden yüz yüze anket görüşmesi ile elde edilen veri seti t-Testi ve ANOVA uygulanarak analiz edilmiştir. Katılımcıların “trafikten arınmışlık” faktörünü yürünebilirliği etkileyen en önemli faktör olarak değerlendirdikleri ve yürünebilirlik olgusunun turistik destinasyonlarda ziyaretçiler tarafından önemsenen bir husus olduğu desteklenmiştir.


* Bu çalışmanın Özeti “A Research on Walkability Perception of Tourists Visiting Old Town Mardin” başlığıyla 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen, 4. Uluslararası Turizm Kongresinde sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çakar, K., Harman, S., & Aykol, Şehmus. (2021). Turistik Bir Destinasyon Olan Mardin’in Yürünebilirlik Açısından İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2210–2231. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/296
Bölüm
Makaleler