Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderliğin Rekabet Zekâsına Etkisinde Örgütsel Öğrenmenin Aracılık Rolü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Seda Kayapalı Yıldırım

Özet

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanması, işletmelerin çevreden doğru bilgiyi elde etmesi, yorumlaması, depolaması, paylaşması gibi faktörlere bağlıdır. Bu durum ise işletmeleri yöneten yöneticilerin liderlik biçimleriyle yakından ilişkilidir. Özellikle rekabetin şiddetli olduğu otel işletmelerinde örgütler hayatta kalabilmek için kendilerini sürekli geliştirmek ve çevresel şartlara uyum sağlamak zorundadır. Bu nedenle otel işletmeleri rakiplerinden bilgi ve istihbarat sağlamalı ve kendi içerisinde ürettiği bilgiyle rekabet üstünlüğü sağlayacak beceriyi oluşturmalıdır. Bu araştırmada dönüştürücü liderliğin rekabet zekâsına etkisinde örgütsel öğrenmenin aracılık rolünü incelemek amaçlanmıştır. Bu ana amaç doğrultusunda otellerde faaliyet gösteren 208 adet alt, orta ve üst düzey yöneticiye anket uygulanmış ve cevaplar analize tabi tutulmuştur. Yapısal Eşitlik Modellemesi analizlerinin sonuçlarına göre dönüştürücü liderliğin örgütsel öğrenmenin tüm alt boyutlarını ve rekabet zekâsını doğrudan anlamlı ve olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir. Diğer yandan örgütsel öğrenmenin tüm alt boyutlarıyla rekabet zekâsını doğrudan olumlu olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca dönüştürücü liderliğin rekabet zekasına etkisinde öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon ve açık görüşlülük aracı role sahiptir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kayapalı Yıldırım, S. (2021). Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderliğin Rekabet Zekâsına Etkisinde Örgütsel Öğrenmenin Aracılık Rolü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2244–2263. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/298
Bölüm
Makaleler