Değer Odaklı Turizm Talebi Yaratmada Alternatif Bir Araç: Kardeş Şehir İşbirlikleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Paşa Mustafa Özyurt

Özet

Turizm planlama sürecinde benimsenen farklı yönetim anlayışları, destinasyonların başarısını ve rekabet edebilme yeteneğini belirlemektedir. Son yıllarda, daha fazla destinasyon turizm gelişiminde değer odaklı ve toplum temelli bir yaklaşım tercih etmektedir. Kavramsal bir inceleme olarak yürütülen bu çalışma, değer odaklı turizm talebi yaratma sürecinde kardeş şehir işbirliklerinin rolünü incelemektedir. Turizm alanyazınında oldukça az araştırılan bir konu olan kardeş şehir işbirlikleri turizm gelişimine olumlu katkılar yapma potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda, turizm talebi yaratma yönüyle kardeş şehir ilişkilerinden daha fazla yararlanabilmek adına yerel yönetimlere, turizm örgütlerine ve destinasyonun diğer paydaşlarına bazı uygulama önerileri sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özyurt, P. M. (2021). Değer Odaklı Turizm Talebi Yaratmada Alternatif Bir Araç: Kardeş Şehir İşbirlikleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2378–2390. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/306
Bölüm
Makaleler