Engelli Basketbolcuların Sosyal Hayatını Engelleyen Sağlık Sorunlarının Turizm Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sağbetullah Meriç

Özet

Tatil yapan insanlar kadar, yerel halk ve turizm dışı seyahat eden kişiler de turizm işletmelerinden faydalanmaktadır. Turizm faaliyetleri, tatil yapan ya da yapmayan birçok kişinin hayatının bir parçası konumundadır. Bu nedenle turizm işletmeleri (restoran, seyahat acentası otel vb.) sosyal hayatın önemli bir kısmını oluşturur. Bu nedenle araştırmada, engellilerin yalnızca bazı turizm işletmelerinde karşılaştıkları engelleri belirlemek yerine, sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, 2019 yılı içinde tekerlekli sandalye basketbolu sporcularından anket tekniği ile toplanmıştır. Anket formunda kullanılan ifadeler Nottingham Sağlık Profilinden alınmıştır. Nottingham Sağlık Profili İngilizce dışında 24 dile çevrilerek birçok araştırmada kullanılmış bir ölçektir. Araştırma kapsamında kolayda örneklem yöntemi ile 134 sporcudan anket toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sporcular en çok enerji ihtiyacı duyarken en az uyku ihtiyacı duymaktadır. Genel olarak sağlık kapsamında sosyal yaşamda karşılaşılan engellere katılmıyorum yönünde görüş belirtilmiştir. Bu sonuç, genel yargının aksine, engelli basketbol oyuncularının sosyal yaşamda karşılaşılan ağrı, duygusal reaksiyon, sosyal izolasyon, fiziksel aktivite ve uyku gibi olumsuz durumlar ile karşılaşmadığını göstermektedir. *Bu araştırma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından SAP-2019-8122 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Meriç, S. (2021). Engelli Basketbolcuların Sosyal Hayatını Engelleyen Sağlık Sorunlarının Turizm Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2391–2408. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/307
Bölüm
Makaleler