Turizm Ön Lisans Eğitiminde Kariyer Planlaması: Gaziantep Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nalan Işık
Çağdaş Pektaş
Eyüp Atılgan

Özet

Turizm eğitimi turizm sektöründeki işgücünün niteliğinin artmasına katkı sunmaktadır. Bu bağlamda turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer planlamalarının incelenmesi turizm sektöründeki insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi ve yeni gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Çalışma ile Gaziantep 2016-2017 dönemi 1. sınıf ön lisans öğrencilerinin kariyer planlamasına ilişkin anket yapılmıştır. Ankette, demografik özelliklere ilişkin sorular ile 5’li Likert ölçeğinin kullanıldığı ifadeler bulunmaktadır. Anket bulguları, öğrencilerin okudukları bölümü kendi istekleri doğrultusunda seçmelerine rağmen kariyerlerini planlamadan kısmen bilgi sahibi olduklarını, genelde özel sektörde çalışmak istediklerini göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin çalışma hayatında işletmelerin manevi içeriğe sahip motivasyon yöntemlerini uygulamaları ve işlerini severek yapmalarının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Işık, N., Pektaş, Çağdaş, & Atılgan, E. (2021). Turizm Ön Lisans Eğitiminde Kariyer Planlaması: Gaziantep Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 10–20. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/31
Bölüm
Makaleler