Türkiye’deki Turizm Fakültelerinin ve Turizm Yüksekokullarının Stratejik Yönetim Anlayışı Bağlamında Misyon ve Vizyon Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ercan Yavuz
Yusuf Ormankıran

Özet

Araştırmada devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların stratejik planları içerisinde yer alan misyon ve vizyon bildirilerindeki ifadelerinin farklı ve ortak noktalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya; 41 turizm fakültesi ve 11 turizm yüksekokulu olmak üzere toplam 52 fakülte ve yüksekokul dahil edilmiş olup, turizm fakültelerinin ve turizm yüksekokulların misyon ve vizyon ifadeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi elde edebilmek amacıyla analiz edilerek ifadelerin bildirildiği şekliyle betimlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda turizm fakültelerinin ve turizm yüksekokullarının bildirmiş oldukları misyon ve vizyon ifadeleri nitel bir araştırma yönetimi olan doküman analizi tekniğinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada turizm fakülteleri ve turizm yüksekokulları misyon ifadelerini belirlerken turizm mesleki eğitime ve turizm teorik bilgisinin pratiğe dönüşümü vurgusu sıklıkla yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarının stratejik planları kapsamında belirlemiş oldukları misyon ve vizyon ifadelerinin büyük oranda paralellik gösterdiği görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yavuz, E., & Ormankıran, Y. (2021). Türkiye’deki Turizm Fakültelerinin ve Turizm Yüksekokullarının Stratejik Yönetim Anlayışı Bağlamında Misyon ve Vizyon Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2565–2585. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/317
Bölüm
Makaleler