Kars’ın Yerel Yemekleri ve Yerel Ürünlerin Kars’taki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanımının Sürdürülebilir Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülşen Bayat

Özet

Bu çalışmanın amacı, gıda sürdürülebilirliği anlayışı içerisinde yiyecek ve içecek işletmelerinde yerel mutfak ürünlerine verilen önemi belirlemek ve bu işletmelerdeki mevcut uygulamayı değerlendirmektir. Nitel araştırma teknikleri arasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen yetkililer (restoran müdürü, işletme sahibi ve şef) yiyecek ve içecek işletmeleri (n = 10) ile görüşmeler yapılmıştır. Bu test sonucunda, yerel gıda ürünlerinin işletme menülerinde (n = 10) olduğu tespit edilmiştir. Kars kazının en önemli yerel mutfak ürünü olduğu ve Kars’ın gastronomik ürünü haline geldiği belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik, işletmeler için bir motivasyon kaynağı olarak ifade edilmemiştir. İşletmelerin sadece birinin gıda sürdürülebilirliği algılamasına sahip olduğu, mutfak kültürünün sürdürülebilirliğinin ise sekiz tanesinin hedefleri arasında olduğu belirlenmiştir. Yerel gıda ürünlerinin bu örnek için yiyecek ve içecek işletmelerinde yer aldığı düşünülürse, bunun sürdürülebilir gıda bilinci ile yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bayat, G. (2021). Kars’ın Yerel Yemekleri ve Yerel Ürünlerin Kars’taki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanımının Sürdürülebilir Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2640–2654. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/321
Bölüm
Makaleler