Turist Profili: Gürbulak Sınır Kapısından Giriş Yapan İranlı Turistler Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülşen Bayat
Cevdet Avcıkurt

Özet

İranlı turistleri Iğdır’a getiren seyahat motivasyonları, harcama miktarları, tercih ve isteklerini belirlemek için yapılan bu çalışma, Gürbulak Sınır Kapısından giriş yapan İranlı turistler ile gerçekleştirilmiştir. SPSS paket programı ile yapılan analizler sonucunda, İranlı turistlerin seyahat kararlarında etkili olan kaynak (%67,4) akraba arkadaş tavsiyesidir. Iğdır’ı tercih etme nedenlerinden ilk üçü alışveriş, akraba arkadaş ziyareti ve ticari faaliyetlerdir. İranlı turistlerin seyahat organizasyon şekli çoğunlukla bireyseldir. Gelir düzeyi olarak orta ve ortanın üstü çoğunluğu oluşturmaktadır. İranlı turistlerin harcama miktarlarında ilk dördü giyim, diğer harcama, konaklama, yiyecek içecek oluşmaktadır. Araştırmaya katılan İranlı turistlerin konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyon-animasyon, ulaşım, giyim ve diğer harcamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t-testi sonucunda, konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyonanimasyon ve ulaşım grupları aritmetik ortalamaları arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, İranlı turistlerin konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım, giyim, diğer harcamalarında eğitim ve meslek durumuna göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yine, İranlı turistlerin konaklama, yiyecek-içecek, giyim harcamaları yaş aralıkları ve gelir düzeyi durumuna göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.


Bu araştırma Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bayat, G., & Avcıkurt, C. (2022). Turist Profili: Gürbulak Sınır Kapısından Giriş Yapan İranlı Turistler Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 931–949. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1132
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri