UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehri Hatay'ın Yerel Gastronomi İşletmecilerinin Bakış Açısıyla Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nihat Demirtaş
Kübra Pektaş

Özet

Bu çalışmada Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olması ile ilgili yerel gastronomi işletmelerinin farkındalık düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 8 yerel gastronomi işletmesi yöneticisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler Kasım-Aralık 2019 tarihleri arasında kasti örneklem yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan içerik analizinden hareketle, yöneticilerin; Hatay’ın turizm varlıklarına yönelik bilgi ve farkındalıklarının, gastronomi şehri algılarının, müşteri bilgilendirme faaliyetlerinin ve tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yüksek düzeyde oluğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu sonuçlar, yerel gastronomi işletmeleri yöneticilerinin Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri ilan edilmesine yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte yaratıcı gastronomi şehrine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama gibi bölgesel yatırım ve projelere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu eksikliklerden dolayı Hatay’da gastronomi turizmine yönelik gelişmelerin sınırlı düzeyde kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.


*Çalışma, Kübra PEKTAŞ’ın “UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehri Hatay'ın Yerel Aktörlerin Bakış Açısıyla Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Demirtaş, N., & Pektaş, K. (2021). UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehri Hatay'ın Yerel Gastronomi İşletmecilerinin Bakış Açısıyla Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2724–2745. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/326
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri