Mersin İlinde Tatil Deneyimine Sahip Bireylerin Sürdürülebilirlik Farkındalıklarının İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İnci Erdoğan Tarakçı
Kübra Pektaş

Özet

Sürdürülebilirlik, gün geçtikçe öne çıkan ve küresel düzeyde önemi anlaşılan bir kavramdır. Bu çalışmada sürdürülebilirlik kapsamında bireylerin farkındalıkları, Mersin ili esas alınarak incelenmiştir. Saha çalışmasının 01.02.2024-18.04.2024 tarihleri arasında kolayda örnekleme tekniği ile gerçekleştirildiği anket uygulamasında 416 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Bu kapsamda bireylerin sürdürülebilirlik farkındalığı; uygulama farkındalığı, tutum farkındalığı, davranış farkındalığı ve çevre farkındalığı olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin ardından veriler bağımsız örneklem t-testi, one-way ANOVA ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda uygulama farkındalığının cinsiyete, yaşa ve eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Tutum farkındalığının ve davranış farkındalığının eğitim ve çocuk durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Tutum farkındalığının ve çevre farkındalığının mesleğe göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler kapsamında edinilen sonuçların Mersin ilinin “sürdürülebilir kent” olarak markalaşmasına katkı sunması umut edilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erdoğan Tarakçı, İnci, & Pektaş, K. (2024). Mersin İlinde Tatil Deneyimine Sahip Bireylerin Sürdürülebilirlik Farkındalıklarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 115–133. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/703
Bölüm
Makaleler