Uluslararası Turizm Harcamalarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Cemal Ersin Silik
M. Murat Kızanlıklı

Özet

Dünyadaki turizm hareketine katılan insan sayısının artmasıyla birlikte, turistler dünyanın çeşitli yerlerine seyahat etmekte, kültürel ve sosyal etkileşime girmektedir. Bu açıdan turizm, ülkeler arasındaki ekonomik dengesizliklerin azaltılmasında ve gelişmekte olan bölgelerin kalkınmasında da önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Dünya’da en fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkelerin ve Türkiye’nin bazı ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeleri ile turizm harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Dünya Ekonomik Forumu gibi resmi ve küresel kuruluşların istatistikleri kullanılarak ikincil veri analizi yapılmıştır. Araştırma, ülkelerin son on bir yıllık (2009-2019) verileri kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulguları, en fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkeler ve Türkiye arasında seyahat ve turizm rekabet göstergeleri, eğitim kazanımları, çalışma süreleri, işsizlik oranları, enflasyon gibi sosyal ve ekonomik göstergeler açısından farklılıkları ortaya koymaktadır. * Bu çalışma, 8-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 4th International Conference on Social Sciences and Education Research’de özet bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Silik, C. E., & Kızanlıklı, M. M. (2021). Uluslararası Turizm Harcamalarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 3016–3037. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/343
Bölüm
Makaleler