Turizm Eğitimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ceyhun Akyol

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de turizm eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı lisansüstü tez içerisinden anahtar kelimesi “turizm eğitimi” olan tezler dâhil edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda anahtar kelimesi turizm eğitimi olan, farklı alanlarda yapılmış toplam 57 lisansüstü tez olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, turizm eğitimi konulu lisansüstü tezlerin içerik analizi yapılarak, turizm eğitimi almış, almakta olan ve almayı düşünen öğrenci ve kişilere de bir yol çizmesi amaçlanmıştır. Çalışma neticesinde, dünya genelinde önemli bir turizm destinasyonu olan ülkemizde gerçekleştirilmiş “turizm eğitimi” konulu lisansüstü çalışmaların azlığı dikkat çekmiştir. Çalışma ile ilgili bir başka dikkat çeken konu da, turizm başlıklı anabilim dallarının benzer isimde olması fakat farklı anabilim dalları olarak kullanılmasıdır. Otelcilik, seyahat, rehberlik ve işletmecilik gibi turizm endüstrisini oluşturan temel disiplinlerin ortak bir program çatısı altında toplanması önerilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akyol, C. (2021). Turizm Eğitimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(3), 21–33. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/37
Bölüm
Makaleler