Destinasyon Kavramının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünsel Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ceyhun Akyol
Burhanettin Zengin

Özet

Birtakım turistik faaliyetleri içeren ve turizm kaynaklarına yön veren destinasyon kavramı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde farklı biçimlerde ifadeler kullanılması söz konusudur. Sahip olduğu karmaşık yapısı ile çok yönlü bir kavram olan destinasyon, İngilizceden “destination” kelimesi temel alınarak dilimizde “destinasyon” olarak kullanılmakta olup ulusal ve ulusal literatürde yer alan yazar ve araştırmacıların çalışmalarında değişik tanımlar ve farklı kelimelerle ifade edilmeye çalışılmaktadır. Türk Dil Kurumunda “varılacak olan yer” şeklinde ifade edilen destinasyon kavramı Türkçede “turizmle ilgili alan”, “turistik bölge”, “ziyaret edilen yer”, “turistik merkez” gibi kavramlarla ifade edilmekte olup tam karşılığı ise ilgili literatürde kesinleşmemiş durumdadır. Bu çalışmanın amacı, ulusal ve uluslararası literatürde destinasyon kavramı ile ilgili yaşanan tanım karmaşıklığına bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek, bir tanım önerisi geliştirmek ve ilgili literatüre katkıda bulunabilmektir. Çalışma kapsamında ikincil verilerden yararlanılmış, literatür taraması tekniği ile veri toplanmıştır. Karmaşık bir yapıya sahip olan destinasyon kavramına yönelik ulusal ve uluslararası literatürde yaşanan tanım farklılığı ve anlam karmaşasına bir tanımlama denemesiyle katkı sağlamaya çalışılmıştır. * Bu çalışma, birinci yazarın “Doğu Karadeniz Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Artvin Destinasyonu Örneği” başlıklı doktora tezinden türetilmiş, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü tarafından da desteklenmiştir (Proje No: 2017-60-02-008).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akyol, C., & Zengin, B. (2021). Destinasyon Kavramının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünsel Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2472–2485. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/312
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri