Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer Turizm Destinasyonları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet Duman
Serpil Kocaman

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin güney kıyılarında yer alan, Antalya iline bağlı Alanya ve Kemer turizm destinasyonlarının rekabet faktörlerini belirlemek ve her iki destinasyonun rekabet güçlerini karşılaştırarak demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma verileri Alanya ve Kemer turizm destinasyonlarında 2019 yaz sezonunda tatillerini yapan yabancı turistlere anket uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda fiziksel çevre ve altyapı açısından Kemer’in, turistik olanaklar ve hizmet kalitesi açısından ise Alanya’nın daha rekabetçi olduğu görülmüştür. Doğal ve kültürel çekicilikler ile, turistik hizmetler açısından ise her iki destinasyon arasında bir farklılık görülmemiştir. Konukseverlik Alanya’nın en rekabetçi faktörü olurken, doğal çekim unsurlarının ise, Kemer’in en rekabetçi faktörü olduğu görülmüştür. * Bu makale, Ahmet DUMAN’ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Duman, A., & Kocaman, S. (2021). Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer Turizm Destinasyonları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1–18. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/399
Bölüm
Makaleler