Savaş Alanı Turizmi: Bir Literatür Taraması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ozan Çatır

Özet

Bu çalışmanın amacı, savaş alanı turizmiyle ilgili ulusal ve uluslararası alandaki 1997-2015 yılları arasında yayınlanan makalelerin incelenmesidir. Savaş alanı turizmiyle ilgili yazın taraması Uşak Üniversitesi e-kütüphanesinin veri tabanından elde edilmiştir. Ulaşılan makalelerden 1997-2015 yılları arasındaki 51 çalışma incelemeye alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, en fazla turistlerin savaş alanlarıyla ilgili memnuniyet, motivasyon ve ziyaret nedenlerini belirlemeye yönelik çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çatır, O. (2021). Savaş Alanı Turizmi: Bir Literatür Taraması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 21–31. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/4
Bölüm
Makaleler