Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Zencir Çiftçi

Özet

Gastronomi uzun yıllar insan hayatının bir parçası olmakla birlikte bu alandaki bilimsel çalışmalar son yıllarda büyük artış göstermektedir. Gerek uluslararası gerekse ulusal çalışmalarda gastronomi yükselen bir ivme göstermektedir. Alana gerçek anlamda katkının sağlanabilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirerek ilerlemek önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı ulusal düzeyde gastronomi makalelerinin hangi konularda eğilim gösterdiğinin belirlenmesi olmuştur. ULAKBİM TR Dizin dergilerinde taranan turizm dergileri kapsamında ele alınan bu çalışmada 620 makale incelenmiştir. Bulgular incelendiğinde, gastronomi konusunda yemek ve kültür, operasyonlar, gastronomi turizmi, gıda ve sağlık, gastronomi eğitimi, gıda bilimi olmak üzere altı tema belirlenmiştir. Diğer alanlarda ise pazarlama, yönetim, turizm, medya ve sürdürülebilirlik başlıkları öne çıkmıştır. Araştırma sonucunda en çok dikkati çeken, pazarlama alanındaki çalışmaların fazlalığı olmuştur. Gastronomi alanında yöresel ve yerel konularda yığılma olduğu ve tek bir bölge veya özel bir ürün gibi konulara çokça yer verilirken Türkiye genelini kapsayabilecek yaygın etkiye sahip konuların azlığı da dikkat çekmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zencir Çiftçi, E. (2021). Türk Turizm Dergilerinde Gastronomi: Gastronomi Çalışmaları Nereye Gidiyor?. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 642–659. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/438
Bölüm
Makaleler