Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşen Acun Köksalanlar
Ahmet Köroğlu

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin tatillerinden bekledikleri faydaların belirlenmesi ve belirlenen faydalara göre pazar bölümlerinin oluşturulmasıdır. Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin Türkiye ile ilgili sağlık risk algılarının tespit edilmesi araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Ayrıca yabancı turistlerin seyahate çıkmadan önce sağlık ile ilgili aldıkları önlemler de belirlenmek istenmiştir. Bu doğrultuda ilgili literatür tarandıktan sonra veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anketler Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe dillerinde, 2019 Haziran-Ekim tarihleri arasında ve en fazla turist giriş çıkışının olduğu İstanbul, Antalya, İzmir havaalanlarında uygulanmıştır. 851 yabancı turiste ulaşılmış ve anket soruları yüz yüze sorulmuştur. Çalışmada verilerin analizinde aritmetik ortalama, medyan, mod ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca faktör analizi, kümeleme analizi, ayırma analizi gibi analizlerden de yararlanılmıştır. Çalışmada yapılan faktör analizi sonucunda 6 fayda faktörü elde edilmiştir. Elde edilen 6 faktöre kümeleme analizi uygulanmıştır ve sonucunda 4 pazar bölümü ortaya çıkmıştır. Birinci pazar bölümü “Deniz-Güneş-Kum Faydası Arayan Turistler”, ikinci pazar bölümü “Kültürel Fayda Arayan Turistler”, üçüncü pazar bölümü “İletişim ve Ulaşım Kolaylığı İsteyen Turistler”, dördüncü pazar bölümü ise “Ekonomiklik, Güvenlik ve Rahatlık Arayan Turistler” şeklinde adlandırılmıştır. Ayrıca turistlerin Türkiye’yi sağlık riski açısından güvenli buldukları belirlenmiştir. Turistlerden Türkiye’de algıladıkları sağlık riskini derecelendirmeleri istendiğinde turistlerin çok büyük çoğunluğunun en az risk seçeneğini işaretledikleri belirlenmiştir. Turistlerin büyük çoğunluğunun Türkiye’ye gelmeden önce sağlık tavsiyesi almadığı belirlenmiştir.


*Bu çalışma Ayşen Acun Köksalanlar’ın ‘Yerli ve Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi’ adlı doktora tezinden türetilmiştir. **Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2019/006 nolu proje ile desteklenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Acun Köksalanlar, A., & Köroğlu, A. (2021). Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 851–876. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.742
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri