Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nuray Türker
Sibel Ayyıldız

Özet

Bu çalışma Karabük iline bağlı Yenice ilçesinin sahip olduğu yöresel mutfak kültürünün “Vegan Mutfak” kapsamında incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırmada Yenice'de yaşayan yöre mutfağına hakim 7 kadın ile görüşme yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma, Yenice'de tüketilen yemeklerin vegan yiyecekler olduğunu göstermektedir. Yörede yaşayan insanların beslenmesinde ağırlıklı olarak Isırganotu, Ebegümeci, Tatala, Ispıt otu (Kabalak) gibi otlar ile kara lahana (mancar) gibi sebzeler ve kara bakla, mısır gibi karbonhidrat içeren aynı zamanda bitkisel protein açısından zengin yiyecekler kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca, yemekler araştırmaya katılanlar tarafından yapılmış, yazarlar tarafından standart reçeteleri oluşturulmuş ve fotoğraflanmış, böylece yöresel yemekler kayıt altına alınmıştır. Çalışma, somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yöresel yemeklerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması bakımından önem taşımaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Türker, N., & Ayyıldız, S. (2021). Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 946–968. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.747
Bölüm
Makaleler