Kahve Dükkanında Türk Kahvesi: Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İlknur Ayar
Havva Tarakcı

Özet

Türkiye’de kahve tüketiminin Osmanlı’dan günümüze değişimi ile birlikte, kahve dükkanlarının da geçirdiği değişimlere değinilen bu çalışmada, Türk kahvesi tüketimi ile birlikte sayıları her geçen gün artan modern kahve dükkanlarına yönelik tüketicilerin tutumları üzerinde durulmuştur. Bu araştırmada, Türk kahvesi tüketimine yönelik olarak tüketici tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ek olarak modern kahve dükkanlarında Türk kahvesi sunumuna yönelik tüketici tutumlarının belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Araştırma sonunda tüketicilerin modern kahve dükkanlarında sunulan Türk kahvesine yönelik tutumları ortaya konulmuştur. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler sosyal bilimler araştırmalarında sıklıkla kullanılan anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma 396 kişilik tüketici grubunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda kadın tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumlarının daha düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılık düşük etki düzeyinde saptanırken, diğer demografik değişkenler açısından farklılığa rastlanmamıştır. Türk kahvesi ürünlerinin kahve dükkanlarında özenli ve geleneklere uygun olarak sunulduğunu düşünen tüketicilerin tutumları daha yüksek düzeyde bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ayar, İlknur, & Tarakcı, H. (2021). Kahve Dükkanında Türk Kahvesi: Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1070–1087. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.754
Bölüm
Makaleler