TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ISSN: 2587–0890

Alan: Turizm

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayınlanma Sıklığı: 3 Ay (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

Kapak

Hakem Kurulu ve İçindekiler

Tüm Sayı

Yayınlanmış: 17-09-2023

Karasu’da Alternatif Turizm Türlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Burhanettin Zengin- Lütfi Mustafa Şen- Orhan Ökçüm

535-553