Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. 0 Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Kemer

Özet

Bu araştırmada, Nevşehir ilindeki konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Nevşehir ilinde 2021 yılı Ocak-Şubat ayında konaklama işletmelerinde çalışan yöneticiler ile anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırmada konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesi ile endüstri 4.0 kavramı arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman korelasyon analizi, yöneticilerin eğitim seviyelerinin endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisini belirlemek amacıyla ise çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesindeki herhangi bir artışın, endüstri 4.0 farkındalığına yüksek kuvvette artış hissettirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalığı üzerinde pozitif yönde olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kemer, E. (2021). Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. 0 Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1138–1149. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.758
Bölüm
Makaleler