AHP Yöntemi ile Seyahat Acentalarının Ekoturizm Kriterleri Algılarının Tespiti: Giresun Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hatun İşler
Hakan Akyurt

Özet

Çalışmanın temel amacı, seyahat acenta yöneticilerinin algılarında ekoturizme etki eden kriterlerden hangilerinin daha önemli olduğunun tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Ekoturizme etki eden kriterlerin önem derecesine göre sıralanması ve destinasyonlarda üzerinde durulması gereken unsurların belirlenmesi hedeflenmektedir. Özellikle de Doğu Karadeniz bölgesinde önem arz eden ekoturizm faaliyetlerinin şekillendirilmesi açısından, turistik hareketlere yön veren seyahat acenta yöneticilerinden elde edilen verilerin, bölgenin ekoturizm talebine olumlu olarak yansıması hedeflenmektedir. Bu nedenle, çalışmada ekoturizm destinasyonlarından biri olan Giresun ilindeki seyahat acentalarının yöneticileri hedef kitle olarak alınmıştır. Çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarında, seyahat acenta yöneticilerinden elde edilen verilerin analizleri ışığında, Giresun ili ekoturizm destinasyonlarında önem derecesine göre kriterler sırası ile güvenlik, turizm tesisleri, doğal yaşam, kültürel yapı, ulaşım, coğrafi özellikler, altyapı, iklim ve fiyat olarak sıralanmıştır. Ekoturizm destinasyonlarına etki eden en önemli kriterin güvenlik olduğu belirlenmiştir. *Çalışma, Hatun İŞLER’in Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İşler, H., & Akyurt, H. (2021). AHP Yöntemi ile Seyahat Acentalarının Ekoturizm Kriterleri Algılarının Tespiti: Giresun Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1103–1121. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.756
Bölüm
Makaleler