Türk Mutfağında Füzyon Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeğinin Geçerlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Leyla Özgen
Mehmet Güllü
Aygün Kalın
Ebubekir Yılmaz

Özet

Bu çalışmada Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin geçerlenmesi ve bireylerin füzyon mutfak uygulamalarına (yeni yiyeceklere) yaklaşımlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Fransız ve İtalyan mutfağından yararlanılarak Türk mutfağına ait ürünlerle füzyon mutfağı uygulamaları belirlenmiştir. Çalışma örneklemini Ankara ili Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan kamu personelinden kolaylıkla bulunabilen örnekleme yöntemiyle gönüllü olarak katılan 110’u kadın 147’si erkek toplam 257 birey oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik katsayısının uygun olduğu tespit edilmiştir. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Haşhaşlı otlu krep tadarım”, “Tahinli galetta tadarım”, “Kuru meyvelerle hazırlanmış biscotti tadarım” gibi ifadelerden oluşan “yenilikçi” alt boyutu ile cinsiyet değişkenine göre, erkeklerin kadınlara göre hem Türk Fransız mutfağı hem de Türk İtalyan mutfağı füzyon uygulamalarında yenilikçi olduğu tespit edilmiştir. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile yurtdışı deneyimi değişkenine göre, yurt dışı deneyimi olan bireylerin yurtdışı deneyimi olmayan bireylere göre daha şüpheci olduğu saptanmıştır. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Devekuşu yumurtası ile hazırlanmış sebzeli Frittata (İtalyan omleti) tatmam”, “Chianti şarabı ile marine edilmiş kuzu şiş tatmam” gibi ifadelerden oluşan “gelenekçi” alt boyutta, erkeklere göre kadınların Türk İtalyan mutfağı füzyon uygulama ürünlerinde daha az gelenekçi olduğu bulunmuştur. Türk mutfağında füzyon mutfak uygulamaları, geleneksel mutfak kültürüne alışkın toplumlar için yeni bir mutfak akımı olup, bu akımda sunulan ürünlerin tamamı yeni birer gastronomik ürün olarak ele alınabilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özgen, L., Güllü, M., Kalın, A., & Yılmaz, E. (2021). Türk Mutfağında Füzyon Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeğinin Geçerlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1238–1257. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.764
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri