Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda İsrafı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ceren Aycibin Girgin
Şeyma Nur Üzüm
Ebubekir Yılmaz
Ayşe Sünnetçioğlu

Özet

Bu çalışmanın amacı turistik bir bölge konumunda olan Gökçeada’da faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleşen gıda israfı ve bu israfın nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Amaca yönelik olarak yiyecek içecek işletmelerinde meydana gelen israfın ne şekilde gerçekleştiği ve hangi sebeplerle ortaya çıktığı incelenmiştir. Bu amaçla Gökçeada’da faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri ve yerel yönetim çalışanlarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz, içerik analizi ve kelime bulutu analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda gıda israfının nedenleri arasında ise en büyük etkenin tüketicilerin tutum ve davranışları olduğu belirlenmiştir. Gökçeada’da faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde en fazla israfın meydana geldiği öğünün kahvaltı, gıda grubunun ise tatlılar olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Gıda israfının önlenmesinde en yaygın uygulamanın, işletmeler tarafından gıda artıklarının ayrıştırılarak besi ve sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılması olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aycibin Girgin, C., Üzüm, Şeyma N., Yılmaz, E., & Sünnetçioğlu, A. (2022). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda İsrafı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3), 744–764. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1087
Bölüm
Makaleler