11 Eylül Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çiğdem Mutlu
Zafer Akbaş

Özet

Turizm; esnek, heterojen özelliklere sahip hassas bir endüstridir ve dünyada yaşanan olaylardan olumlu veya olumsuz çok çabuk etkilenmektedir. Çalışmanın amacı, turizm ile, ekonomik krizler ve terör saldırıları arasındaki ilişkinin 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi örnekleri üzerinden irdelenmesidir. Çalışmada, hassas niteliğe sahip turizmin hem terör saldırılarından hem de ekonomik krizlerden etkilendiği savunulmaktadır. Nitel araştırma modeli kullanılan bu çalışmada içerik analizi yöntemlerinden sıklık analizi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi konularına hakim ve cevap verebilecek olan akademisyenler ile bu olgular hakkında görüş ve bilgiye sahip, turizm işletmelerinde şuan yönetici konumunda bulunanlar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü, maksimum çeşitlilik örnekleme stratejisi kullanılarak ve 30 katılımcı ile görüşülerek oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, terör ve ekonomik krizlerin turizm endüstrisini etkilediği ve olayların ölçeğine göre etki düzeylerinin değiştiği tespit edilmiştir. *Bu çalışma Çiğdem MUTLU’nun ‘Terör ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri: 11 Eylül Saldırıları ve 2008 Krizi Üzerinden Bir İnceleme’ başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Mutlu, Çiğdem, & Akbaş, Z. (2021). 11 Eylül Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1487–1508. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.777
Bölüm
Makaleler