Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ozan Büyükyılmaz
Ömer Ceyhun Apak

Özet

Yiyecek-içecek hizmeti sunan restoranlar için en önemli konu müşterilerin memnun edilmesidir. Restoranların fiziki koşulları istek ve ihtiyacını karşılamayı amaçlayan müşteriler için önemlidir. Bununla birlikte, restoranların emek yoğun hizmet işletmeleri olması sebebiyle, doğrudan iletişim kurulan personel davranışlarının da müşteri memnuniyetinin oluşmasında payı vardır. Bu bağlamda çalışmanın amacı personel iletişim düzeyinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Belirlenen amaç doğrultusunda Safranbolu’daki restoranları ziyaret eden 427 müşteriye anket uygulanarak personel iletişim düzeyi algıları ve memnuniyetleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, müşteri memnuniyeti üzerinde iletişimin önemli bir etkisinin bulunduğunu göstermektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Büyükyılmaz, O., & Apak, Ömer C. (2021). Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 66–78. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/51
Bölüm
Makaleler