Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurettin Ayaz
Ömer Ceyhun Apak

Özet

Alternatif bir turizm çeşidi olarak kış turizmi; Türkiye’deki önemini yatırımlar, ağırlanan turist sayısı ve akademik çalışmalar boyutuyla her geçen gün artırmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de kış turizmine yönelik farklı disiplinlerdeki çalışmalar meta analizi kapsamında irdelenerek bir bakış açısı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki kış turizmine yönelik çalışmaların nitel bulguları değerlendirilerek benzer ve farklı yönlerinin ortaya çıkarılması, yorumlanması ve yeni çıkarımlar yapılmasına odaklanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kış turizmine yönelik yapılan çalışmalar; turizm, coğrafya, mimarlık ve beden eğitimi disiplinlerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmalarda öne çıkan temalar ise ev sahibi toplumun ve ziyaretçilerin kış turizmine yönelik düşünceleri, sürdürülebilirlik, çevre düzenlemesi, iklim, turizm planlaması ve kırsal kalkınma boyutlarında şekillenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ayaz, N., & Apak, Ömer C. (2021). Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1319–1331. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.768
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.