Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurettin Ayaz
Ömer Ceyhun Apak
Kübra Sünbül

Özet

Miras turizmi, geçmişin varoluşsal değerinin/değerlerinin (somut yapılar, soyut deneyimler, kültür ve gelenek) modern toplum için ticari bir etkinlik kaynağı olarak korunması esası üzerine kuruludur. Bununla birlikte birçok turizm çekim merkezi, sahip bulunduğu mirassal zenginliklerini korumada ve gelecek kuşaklara aktarmada sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntıların aşılması sürecinde bilimsel çalışmalara vurgu yapılmakta ve destek olması beklenmektedir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar, çoğunlukla birbirinden habersiz, yazarın/yazarların kişisel görüşüne dayalı veya birbirine benzer bir görünüm sergilemektedir. Özellikle farklı disiplinlerde hazırlanan çalışmalar, sadece kendi disiplini içerisinde kalmakta, diğer disiplinlere sonuçları ulaşamamakta veya çok az ulaşmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı Dünya Miras Listesi içerisinde yer alan ve kültürel bir değer olarak korunması öngörülen Safranbolu ilçesinin turizmine yönelik farklı disiplinlerdeki çalışmaları Meta Analizi kapsamında irdelemek ve miras turizmi kapsamında destinasyonun geleceğine yönelik bir bakış açısı oluşturmaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemi kapsamında içerik analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki Safranbolu; turizm, coğrafya, mimarlık, sanat tarihi ve sosyoloji disiplinlerinin ilgi alanı konumundadır. Kültürel mirasın korunması, sürdürülebilirlik, turizm planlaması, turizm çeşitlendirme, taşıma kapasitesi, bilinç oluşturma, misafir kabul eden toplumun ve ziyaretçilerin düşünceleri çalışmalarda öne çıkartılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ayaz, N., Apak, Ömer C., & Sünbül, K. (2021). Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1–14. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/23
Bölüm
Makaleler