Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Furkan Fahri Altıntaş

Özet

Bu araştırmada, 2019 yılı için 19 Akdeniz havzası ülkenin Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) bileşenlerine ait değerler üzerinden söz konusu ülkelerin destinasyon
rekabetçilik performansları MAIRCA ve MARCOS yöntemleri ile ölçülmüştür. Bulgulara göre, her iki yöntem kapsamında destinasyon rekabetçilik performansı en fazla olan ilk dört ülke içinde İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz’in, son dört ülke içinde ise Tunus, Lübnan, Bosna Hersek ve Cezayir’in olduğu gözlenmiştir. Ayrıca TTCI kapsamında ülkelerin destinasyon rekabetçilik performans değerleri, MAIRCA yöntemine kıyasla MARCOS yöntemi ile tespit edilen ülkelerin destinasyon rekabetçilik performans değerleri ile daha fazla pozitif yönlü ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu sonuca göre, TTCI’nın MAIRCA yöntemine kıyasla MARCOS yöntemi ile daha iyi açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Altıntaş, F. F. (2021). Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1833–1856. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.822
Bölüm
Makaleler