Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aliye Akın
Adnan Akın
Mehtap Baş
Halil İbrahim Karakan

Özet

TaTuTa projesi (Tarım Turizm Takas), ekolojik tarım ile geçimini sağlayan çiftçi ailelerine gönüllü olarak finans, işgücü ve bilgi gibi konularda destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Proje, ziyaretçilere doğa dostu tarımsal üretim alanlarında yaşama ve öğrenme fırsatı sunarak ekolojik tarım uygulamaları hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda çiftlik sahipleri, tarımsal faaliyetlerde yer almak isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak tarım turizmi imkânı sunmakta, turistler de bu çiftliklerde tarımsal üretime emek ve sermaye olarak katkı sağlamaktadır. Çalışmanın amacı, TaTuTa ekolojik çiftliklerinin, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizi fırsata dönüştürebilme kabiliyetlerini belirlemek ve pandemi döneminde uyguladıkları stratejileri tespit etmektir. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 75 TaTuTa çiftliğinden 21 tanesinin yöneticilerine online görüşme formu gönderilerek veriler toplanmıştır. Buna göre, örneklem kapsamındaki çiftliklerden 11 tanesinin kriz ortamında risk almaktan kaçındığı ve herhangi bir strateji geliştirmediği, tarım turizmi faaliyetlerini ve ziyaretçi kabulünü durdurduğu saptanmıştır. Pandemiyi fırsata dönüştürmek isteyen ve risk alan 10 çiftliğin ise ürün genişletme, ürün farklılaştırma, tutundurma ve odaklanma gibi stratejiler geliştirerek krizi fırsata çevirmeyi başardıkları tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akın, A., Akın, A., Baş, M., & Karakan, H. İbrahim. (2021). Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1896–1911. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.825
Bölüm
Makaleler