Turizm Endeks Getirileri Arasındaki Oynaklık Geçişkenliği: BIST Turizm Endeksi ve Bazı Avrupa Ülkeleri Turizm Endeksleri Uygulaması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hüseyin Başar Önem

Özet

Türkiye, turizm sektörü açısından Avrupa’ da önemli ülkelerden biridir. Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya, İspanya ve Yunanistan ile turizm sektörü açısından rekabet halinde olan Türkiye’ de, turizm sektörü hisse senetleri endekslerinin bu rekabet ortamında volatilitelerinin diğer ülke endeksleriyle geçişkenliği de önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı İspanya turizm endeksi BCNR.BC, İtalya turizm endeksi FTITLMS ve Yunanistan turizm endeksi FTATTRA’nın volatilitelerinin Türk turizm endeksi volatilitesine etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada değişkenler arasındaki volatilite yayılımı, 19.06.2015 - 19.06.2020 tarihleri arasında günlük getiri serileri kullanılarak BEKK-GARCH modeli ile incelenmiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre, FTATTRA endeksinden BIST turizm endeksine doğru, BİST turizm endeksinden FTATTRA endeksine doğru çift yönlü bir volatilite yayılımı bulunmuştur. Ek olarak FTITLMS ve BCNRBC endekslerinden BIST turizm endeksine doğru tek yönlü bir volatilite etkileşimi bulunmaktadır. BIST turizm endeksinden FTITLMS ve BCNRBC endekslerine doğru bir volatilite etkileşimi bulunamamıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Önem, H. B. (2021). Turizm Endeks Getirileri Arasındaki Oynaklık Geçişkenliği: BIST Turizm Endeksi ve Bazı Avrupa Ülkeleri Turizm Endeksleri Uygulaması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2036–2048. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.833
Bölüm
Makaleler