Yayımla veya Yok Ol! Rekreasyon Yönetimi Araştırmaları Nereye Gidiyor? Bibliyometrik Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Arzu Toker

Özet

Bibliyometrik çalışmalar, seçilen bir konunun bütüncül bir resmini çizmek için son zamanlarda oldukça popüler hâle gelmiştir. Bu çalışma, gelişmekte olan bir bilim alanı olan Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı’nın lisansüstü tezlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nde (YÖK) kayıtlı 134 lisansüstü tez çalışması (2015-2021); yayın yılı, tez türü, araştırma alanı ve konusu, üniversite, araştırma yöntemi, araştırmada kullanılan ölçek türü, araştırmanın geçerlik ve güvenirlik durumu ve analiz tekniği çerçevesinde bibliyometrik değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Analizlere göre, çoğu yüksek lisans tezi olan tezlerin sayısında yıllar itibarıyla görece bir artış vardır. Sonuçlar, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı’nda üretilen tezlerin çoğunlukla rekreatif faaliyetler ve rekreasyon katılımı üzerinde yoğunlaştığını göstermiştir. Ayrıca tezlerin araştırma alanlarının ağırlıklı olarak spor ve turizm olduğu tespit edilmiştir. Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, en çok üreten üniversitedir. Son olarak, rekreasyon yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin nicel araştırma yöntemleriyle yürütüldüğü ancak veriler değerlendirilirken çoğu tezde herhangi bir geçerlilik uygulamasının yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca birçok araştırmacının normallik testlerini yapmamış olmalarına rağmen, parametrik testler uygulamaları da dikkat çekici bir diğer sonuçtur. Nitekim rekreasyon yönetimi çalışmaları henüz belirginleşme aşamasındadır ve başarmak için yapılacak çok iş vardır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Toker, A. (2021). Yayımla veya Yok Ol! Rekreasyon Yönetimi Araştırmaları Nereye Gidiyor? Bibliyometrik Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2107–2126. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.837
Bölüm
Makaleler