İstanbul Otellerinde İşyerinden Ayrılma Niyetini Etkileyen Faktörler: İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burçin Hatipoğlu
Kıvanç İnelmen

Özet

Araştırmanın amacı otel kategorileri ve işgören gruplarına bağlı olarak işten ayrılma niyetinin kaynaklarını belirlemek ve elde edilen bulguların ışığında, farklı ihtiyaçlara yönelik etkin insan kaynakları (İK) yönetimi stratejileri önermektir. Araştırma, İstanbul ilinde bulunan 38 şehir otelinin işgören (n1=707), yönetici (n2=137) ve İK departmanlarından toplanan verilerin ışığında gerçekleştirilmiştir. Bulgular otel kategorilerine ve işgören gruplarına göre işten ayrılma niyetinde anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu çerçevede, özellikle eğitimli işgörenlerin gelişmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için koçluk ve mentörlük faaliyetlerinin geliştirilmesi;
yöneticiler için ise işverene güveni pekiştirmek için zamanında açık ve doğru iletişimin sağlanması tavsiye edilmektedir. İşgören ve yöneticilerin işyerinden ayrılma niyetinin, üç yıldızlı otellerde diğer otel kategorilerine göre daha düşük olduğu görülmüş, diğer oteller için işgörenlerin özerkliği artırıcı İK uygulamaları önerilmiştir. Öneriler yüksek performanslı insan kaynakları uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları yönetim alanında bağlamsal yaklaşımı desteklemiş ve teorik bilgi birikimine katkıda bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Hatipoğlu, B., & İnelmen, K. (2021). İstanbul Otellerinde İşyerinden Ayrılma Niyetini Etkileyen Faktörler: İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2180–2199. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.841
Bölüm
Makaleler