Kültürel Miras Turizminde Somut Varlıklara Yönelik Koruma Stratejileri: Eskişehir Yazılıkaya Anıtı Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serdar Eren
Tansu Elif Dinç

Özet

Anadolu geçmişte birçok eski medeniyete ev sahipliği yapmış ve farklı uygarlıklardan kalan somut kültürel mirasların oldukça fazla sayıda olduğu ve geniş bir alana yayıldığı bir konumda bulunmaktadır. Soyut ve somut özelliği bulunan kültürel mirasların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ülkemizin turizm ve kültür konularındaki gelişmişliğinin bir göstergesi durumundadır. Kültürel mirasın somut öğelerinin korunmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi bu çalışmanın ana amacını açıklamaktadır. Bu amaca yönelik olarak somut kültürel miras varlıklarının sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri ile ilgili 16 katılımcı ile gerçekleştirilen mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, “sorunlar” ve “öneriler” olmak üzere iki ana konu halinde tartışılmıştır. Elde edilen bulgular çoğunlukla eğitim sisteminin düzeltilmesi yönünde olup kültür ve miras derslerinin ilkokul seviyesine indirilmesi gerektiği ayrıca vandalizm sorununa karşı caydırıcı cezaların verilmesi yönündedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eren, S., & Dinç, T. E. (2021). Kültürel Miras Turizminde Somut Varlıklara Yönelik Koruma Stratejileri: Eskişehir Yazılıkaya Anıtı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2274–2299. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.872
Bölüm
Makaleler