Amish’lerin Gastronomi Kültürü: Wisconsin Cashton Bölgesi Amish’leri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Osman Çavuş
Uğurcan Alper Aşan
Bilge Nur Akın

Özet

Bu çalışma Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinin Cashton Bölgesinde yaşayan Amish topluluğunun gastronomi kültürünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sağlıklı verilerin elde edilebilmesi için veri toplama yöntemi olarak derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Hristiyanlığın bir mezhebi olan Amish’lerin inançları gereği kapalı bir yaşam tarzını benimsedikleri, teknolojiyi reddeden ve dış toplum ile kısmen iletişimde oldukları bilinmektedir. Bu bağlamda Amish topluluğunun gastronomik kültürünü oluşturan yemek ritüelleri, gıda üretimi, gıda tedariki, gıda işlenmesi ve servis süreçleri hakkında bilgi toplamak amacıyla literatürden faydalanılarak yarı yapılandırılmış bir soru formu hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmacılar Wisconsin eyaletinin Cashton bölgesinde yaşayan Amish topluluğu ile yaklaşık iki hafta geçirip bölge halkı ile görüşmeler yaparak çeşitli gözlemlerde bulunmalarının çalışmayı önemli kıldığı düşünülmektedir. Çalışmaya yedi erkek ve beş kadın olmak üzere toplam 12 aile lideri veya üyesi katkı sağlamıştır. Elde edilen verilerin analizi aşaması; katılımcıların cevapları kategorilere ayrılması, katılımcıların verdikleri cevaplardan direk alıntılar yapılması ve araştırmacıların yorumlarına yer verilmesi, kod ve temaların oluşturularak tablolar halinde sunulması ile gerçekleşmiştir. Çalışma sonucunda Amish’lerin geleneksel yöntemler ile üretim yaptıkları, gıda tedarikini genellikle kendi ürettikleri ürünlerden sağladıkları, tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağladıkları anlaşılmıştır. Ayrıca Amish’lerin gıdaları saklamada geleneksel yöntemler olan kurutma, konserve, tuzlama, fermente etme ve pişirerek saklama gibi yöntemleri kullandıkları sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çavuş, O., Aşan, U. A., & Akın, B. N. (2021). Amish’lerin Gastronomi Kültürü: Wisconsin Cashton Bölgesi Amish’leri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2217–2234. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.869
Bölüm
Makaleler