Hitit ve Çorum Turu Önerisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali İzzet Yılmaz

Özet

Bu çalışma Çorum kent merkezi, ilçeleri ve Hitit ören yerlerini içeren birkaç günlük yeni tur rotalarının oluşturulması amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojinin kullanıldığı çalışmaya, 10 profesyonel turist rehberi, 2020 yılında üç ayrı grup olarak Çorum’a gelerek katılmışlardır. Rehberler, araştırmacı ile beraber belirledikleri tarihi ve doğal turistik çekicilikleri incelemişlerdir. Rehberlerin ziyaretleri süresince ses ve resim kaydı alınarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Çorum kent merkezi, ilçeleri ve Hitit ören yerlerindeki turistik çekicilikler üç–dört günlük tur programı düzenlemeye yetecek düzeydedir. Altyapı eksikliğine rağmen Hitit ören yerlerinin dışında Çorum kent merkezi, İskilip, Osmancık ve Mecitözü ilçeleri günübirlik ziyaretler için yeterli düzeyde çekiciliklere sahiptir. Uzun yıllardır kullanılan birkaç saatlik Hattuşa ve bir gece konaklamalı Alaca Höyük – Hattuşa ziyaretlerinin yapıldığı tur programlarının güncellenmesi gerektiği rehberlerce ifade edilmiştir. Rehberler, ziyaretleri sırasında yerel yöneticilere ilettikleri önerilere uygun düzenlemeler yapılarak; konaklama, yiyecek-içecek, eğlence ve hediyelik eşya yerlerinin günümüz turistlerinin istediği düzeye getirilmesi, sayılarının arttırılması gibi alt yapı eksikliğinin tamamlanmasını istemişlerdir. Bu çalışma Çorum’un tüm ilçelerini kapsamamaktadır. Rehberler sadece tarih, kültür ve gastronomi turizmi kapsamında önerilerde bulunmuşlardır. Çalışma ile Çorum özelinde ve Hitit temalı turlar yapılabileceği ortaya çıkmıştır. İlk gelen rehber grubunun önerdiği yeni tur programı, ikinci rehber grubu tarafından uygulanarak test edilmiştir. Yerel düzeyde turizm politikası belirlenmesi ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Turizmin, Çorum ilinin tamamını kapsayarak, bölgede yaşayan yerel halkın gelir elde etmesini sağlayacak şekilde yeniden planlanması, pazarlanması ve yerel halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yılmaz, A. İzzet. (2021). Hitit ve Çorum Turu Önerisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2320–2346. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.874
Bölüm
Makaleler