Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Halil Sunar
Alper Ateş

Özet

Tüketiciler günümüzde internetin kullanımına bağlı olarak, bir ürünü satın alma kararı vermeden önce en doğru seçimi yapmak, fikir sahibi olmak, riski en aza indirmek vb. nedenlerden dolayı o ürünü daha önce satın alan kişilerin deneyimlerini aktardıkları çevrimiçi değerlendirmelerden yararlanmaktadır. Çevrimiçi değerlendirmeler kullanımının yaygınlaşmasından dolayı içerik, etki, reklam gibi farklı birçok alanda araştırmaya konu olmuştur. Araştırmanın amacı ise, konaklama işletmeleri hakkında yapılan çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algıların tüketici tutum kararsızlığındaki ve çevrimdışı kişilerarası bilgisel etkisindeki rolü ve satın alma niyeti üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu Türkçe ve İngilizce olarak çevrimiçi ortamda oluşturulmuş, İstanbul ilindeki seyahat acentaları aracılığıyla uygulanmış ve veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler verilerek, geçerlilik, güvenirlik, regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırmada sonuç olarak, çevrimiçi değerlendirmelerin tüketici tutum kararsızlığı üzerine etkisi olduğu; çevrimiçi değerlendirmeler ile satın alma niyeti ve çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sunar, H., & Ateş, A. (2021). Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2347–2366. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.875
Bölüm
Makaleler