Turist Rehberliği Bilgisinin Sistematik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Deniz Karagöz
Merve Gürge

Özet

Son yıllarda, belirli bir alanın yapısını ve o alanın sosyal yapılarını belirlemek için sosyal ağ analizi ve bibliyometrik analiz birlikte yapılmaktadır. Çalışmada turist rehberliği alanının yapısının bütünleşik olarak incelenerek bu alanın sosyal ağ yapısını ortaya koymak ve haritalandırmak amaçlanmıştır. Çalışmada, 1985-2019 yılları arasında turist rehberliği araştırmalarının evrimi, yazarlar ve kurumlar arası işbirliği ağı, araştırma temaları ve ortak atıf yapısı incelenmiştir. Veriler, Web of Science (WoS) Core Collection ve Scopus veri tabanlarından elde edilmiştir. 245 araştırma makalesi, merkezilik ölçüleri, Bonacich gücü, anahtar kelimelerin birlikte oluşumu ve ortak alıntı analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, başlıca dergileri, makaleleri, temaları, yazarları, kurumları, ülkeleri ve kurumlar ile yazarlar arasındaki işbirliği ağlarını tanımlamaktadır. Araştırma sonucunda alanın yükselme eğiliminde olduğu ve ağa katılan yazarların giderek arttığı görülmektedir. Ana kümelere öncü olan en yaygın anahtar kelimeler “tur rehberi’’, “turizm”, “rehberli tur’’ ve “yorumlama’’ iken ‘’küreselleşme, eğitim, temsiliyet ve eko turizm’’ anahtar kelimelerinin turist rehberliği alanında daha yerleşik temalar olduğu görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karagöz, D., & Gürge, M. (2021). Turist Rehberliği Bilgisinin Sistematik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2522–2541. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.884
Bölüm
Makaleler