Turizm Eğitimi Veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kurtuluş Karamustafa
Mustafa Yılmaz

Özet

Bu çalışma, turizm eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerinde uyguladıkları öğretim stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilerin uygulanmasında dikkat edilen hususlar ile üstün ve zayıf yönlerinin belirlenmesi yoluyla ilgili bilgi birikimine katkı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılı Kasım ayında Kayseri’de turizm eğitimi veren Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan turizm meslek, yabancı dil ve genel kültür dersleri öğretmenlerinden yapılandırılmış bire bir ve odak grup görüşmeleri ile birincil veri toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, öğretmenlerin derslerinde çoğunlukla sunuş yoluyla öğretim stratejisini benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde en sık kullanılan yöntemin sunuş yoluyla öğretimde soru-cevap yöntemi, buluş yoluyla öğretimde rol oynama, araştırma-inceleme yoluyla öğretimde proje ödevi vermenin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sunuş yoluyla öğretimin konunun daha iyi anlaşılmasını sağladığı, buluş yoluyla öğretimin öğrencilerin derse katılımını sağladığı, araştırma-inceleme yoluyla öğretimin yabancı dil bilgisini geliştirdiği ulaşılan sonuçlardandır. Bununla birlikte, sunuş yoluyla öğretimde öğrencinin aktif katılımının sağlanamaması ve ilgisinin çekilmesinde yaşanılan güçlük, buluş yoluyla öğretimin büyük gruplarda etkisizliği, araştırma ve inceleme yoluyla öğretimde ise öğrencilerin güdülenmelerinin zor olması gibi zayıf yönlerin olduğu da ortaya çıkan sonuçlardandır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karamustafa, K., & Yılmaz, M. (2021). Turizm Eğitimi Veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2466–2491. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.881
Bölüm
Makaleler