Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alp Deveboynu
Bayram Kanca

Özet

Günümüzde oteller mevcut veya potansiyel misafirlerini çekebilmek, etkinliklerini duyurabilmek, hizmetlerini tanıtabilmek ve onlarla doğrudan iletişim kurabilmek gibi nedenlerle sosyal medya uygulamalarını kullanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan turizm işletme belgeli otellerin Facebook, Instagram ve Twitter uygulamalarının kullanım düzeylerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda oteller tarafından en fazla Facebook, Instagram ve Twitter uygulamalarının tercih edildiği fakat düzenli olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca otellerin en fazla “Tanıtım ve Kampanya” grubunda yer alan paylaşımlara yer verdikleri gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda otellerin sosyal medya araçlarını daha etkili kullanabilmeleri ve gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Deveboynu, A., & Kanca, B. (2021). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2542–2557. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.885
Bölüm
Makaleler