Geleceğin Aşçılarının İş Yeri Eğitimi Döneminde Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Ön Lisans Öğrencileri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gürkan Kalkan

Özet

Turizm sektörü birçok ülke için gözde üretim sektörleri arasında kendisine yer bulmaktadır. Sektörün üretim anlamında önemli bir kısmını yiyecek-içecek alanı oluşturmaktadır. Yiyecek üretim alanı ise en fazla personel çalıştıran ve iş yeri eğitimi için gelen öğrencilerden oluşmaktadır. Her şey dahil sistemde çalışan turizm sektöründe yoğun iş akışı olmakta ve bu alanda sorunlarla karşılaşılabilmektedir. İş yeri eğitimi için turizm tesislerine giden genç aşçı adaylarının karşılaştıkları sorunları araştıran çalışmada 184 aşçılık öğrencisine ulaşılmıştır. Öğrencilerin iş yeri eğitim modeli kapsamında endüstriyel turizm tesislerinde geçirdikleri 75 iş günü çalışma takvimi üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Mutfaklara iş yeri eğitimi için giden öğrencilerin verilerinden yola çıkarak çalışma oluşturulmuş ve eğitim döneminde yaşadıkları sorunlar demografik özellikleri karşılaştırılmıştır. İşyeri eğitiminde karşılaşılan sorunların oranının düşük olduğuna, cinsiyet ayrımcılığını erkek öğrencilerin hissettiğine, iş yerinde adil davranılmadığına ve genel olarak öğrencilerin işyeri uygulamasını eğitimin bir parçası olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ışığında araştırma sonucunda mevcut sorunları aza indirilebilmesi ve öğrencilerin sektöre adaptasyonu için uzman görüşü ile önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kalkan, G. (2021). Geleceğin Aşçılarının İş Yeri Eğitimi Döneminde Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Ön Lisans Öğrencileri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2558–2572. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.886
Bölüm
Makaleler