Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Davut Kodaş
Erdal Öztürk
Sezen Deniz

Özet

Bu araştırmanın amacı Mardin ilinde ikamet eden yerel halkın turizmin ekonomik, kültürel, olumsuz sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin algıları ile yaşam tatmini ve turizmin gelişimine verdikleri destek arasındaki ilişkiyi kurulan hipotetik model aracılığıyla incelemektir. 2021 Temmuz ve Ağustos ayında kolayda örnekleme tekniği ile toplam 281 veri toplanmıştır. Oluşturulan ölçüm modeli doğrulandıktan sonra yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla araştırmanın hipotetik modeli test edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre yerel halkın turizmin ekonomik ve kültürel etkilerine yönelik algılarının turizmin geliştirilmesine yönelik destekleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırma sonunda bulgular tartışılmış ve pratik ve yönetimsel öneriler geliştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kodaş, D., Öztürk, E., & Deniz, S. (2021). Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2613–2629. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.889
Bölüm
Makaleler