Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serkan Gün
Gül Damla Kılıç

Özet

Bu araştırmada, Siirt’te yaşayan yerel halkın “turizm” kavramına yönelik algılarını metafor aracılığı belirlenmesi ve içerik analiziyle incelenmesi amaçlanmıştır. Siirt’te yaşayan yerel halka “Turizm ……gibidir; çünkü…” Şeklinde ifade yöneltilmiş, turizm ifadesinden sonra boş bırakılan yeri turizmle ilgili bir metafor yazmaları istenmiş olup, çünkü ile belirtilen bölüme o metaforu seçme sebepleri yazmaları istenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde 162 katılımcıya ulaşılmış olup ancak araştırmada uygunsuz formların elemine edilmesi sonucunda 150 form değerlendirme kapsamına alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların en fazla turizm süreçlerini duygusal ve kültürel olarak algıladıklarını ifade etmek mümkündür. Yerel halkın “turizm” kavramına ilişkin ürettiği metaforlar baz alınarak elde edilen kategoriler 6 grupta ele alınmıştır. Bu metaforlar “ekonomik algı”, “tarihi ve kültürel algı”, “duygusal algı”, “klasik algı”, “canlı ve somut varlık algısı” ve “cansız ve soyut varlık algısı” başlıklarında toplanmıştır. Turizm yazınında turizm algısına yönelik doğu Anadolu bölgesine yönelik algısına dönük metafor çalışmasının sınırlı sayıda olması, bu araştırmanın alınyazına sunacağı katkıdan dolayı değerlidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gün, S., & Kılıç, G. D. (2021). Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2653–2665. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.891
Bölüm
Makaleler