Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bahar Deveci

Özet

Bu araştırmanın temel amacı; profesyonel şef adaylarının meslek yaşamlarına ilişkin olası benliklerinin tespit edilmesidir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda metafor yorumlamaya başvurulmuş ve metafor analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini; TR21 Trakya Bölgesi’nde bulunan üniversitelerdeki aşçılık ön lisans ile gastronomi ve mutfak sanatları lisans programına kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan her bir öğrenciden gelecekte olmayı umdukları ve olmaktan korktukları profesyonel şeflere ilişkin bir metafor üretmeleri ve bunların nedenlerini belirtmeleri istenmiştir. Araştırmanın verileri 2019 Ekim-Aralık ayları arasında 235 öğrencinden elde edilmiştir. Ancak verileri değerlendirme sürecinde; eksik ya da hatalı doldurulmuş 11 form elenmiş ve 224 form üzerinden araştırma analizleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda; umulan benliklere yönelik 32, korkulan benliklere yönelik 38 olmak üzere toplam 70 metafor üretildiği tespit edilmiştir. Bu metaforlar, ortak özellikleri göz önünde bulundurularak belirli kategoriler altında toplanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Deveci, B. (2021). Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2592–2612. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.888
Bölüm
Makaleler